КУРС „БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОРЪЖИЯ“
С 454 бр. БОЕПРИПАСИ и 16 часа лекции за 250 лв.

Документът от курса е един от задължителните за подаване на заявление за придобиване на оръжие.

Лекции: събота и неделя, 11 и 12 май 2019 г. или 18 и 19 май 2019 г. (вие решавате на коя двойка дни ще се явите на лекции) от 15:00 ч. до 19:00 ч.

Изпит : 22 май 2019 г. от 10:00 ч до 11:00 ч.

Боеприпаси: 454 бр. и ги изстрелвате на 4 – 5 посещения в часове и дни, които на вас са удобни, с предварителна резервация.

Необходими документи за деня на изпита:
– Свидетелство за съдимост.
– Бележка от психодиспансер.
– Цветна паспортна снимка 1бр.

За повече информация позвънета на телефон: (02) 945 46 19 – Цветанка Николова.