Стрелбище „Герена“ се стопанисва от Стрелкови клуб „Левски“.

Сто процента от печалбата на стрелбището се разходва за развитието и популяризирането на спортната стрелба в клуба!

Стрелбищният комплекс е създаден, за да предостави възможност за популяризиране на стрелковите спортове и стрелковата култура на цивилни граждани.

Тук можете да открието също така оръжейна работилница, магазин на завод Арсенал.