Инструкции за безопасност

 

1. На лица, не завършили „Курс за безопасно боравене с огнестрелни оръжия и боеприпаси”, се забранява да боравят с боеприпасите и оръжието без разрешение и пряко наблюдение от инструктор на клуба.

 

2. Независимо, дали оръжието е „празно“ или не, то не се насочва към човек, а само в безопасна посока – по посока на мишените.

 

3. Патроните, оръжията и мишените се поставят на масата, намираща се на съответния коридор.

 

4. Пръстът се поставя на спусъка, само когато оръжието е насочено към мишената.

 

5. След прекратяване на стрелбата, пълнителят се изважда от пистолета, проверява се за патрон в цевта (ако има такъв се изважда) и се произвежда контролно спускане, без патрон в посока към мишените.

 

6. При проблем с оръжието, то се поставя на масата, намираща се на съответния коридор, с цев по посока към мишените и се уведомява инструктора.

 

7. Поставянето на антифони и предпазни очила е задължително за всички, намиращи се в стрелбището.

 

8. Инструкциите, дадени от инструкторите на клуба във връзка с безопасното боравене с оръжие и боеприпаси, се изпълняват безпрекословно.