По принцип и На практика

По принцип, ако отговаряте на всички изисквания на Закона, не би трябвало да имате проблем да получите разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие за самоотбрана или такова за спортни цели.

На практика, в Закона има едно условие, което събужда много коментари в публичното пространство и това е чл. 58 ал.1 т.10

Чл. 58. (1) Разрешения за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се издават на лице:

т. 10. което няма основателна причина – самоотбрана, ловни цели, спортни цели, културни цели, колекциониране, която по несъмнен начин обосновава издаването на разрешение.“

В Закона, обаче, никъде няма такава дефиниция: „основателна причина“. Това създава много проблеми и казуси.

На началниците на РПУ е вменена отговорност да преценяват основателна или не е причината, без посочени такива критерии в закона – една не лека задача, която практиката показва, че всеки решава по своему и няма как да е по друг начин.

Проблемът се задълбочава, тъй като дали ще получите разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие или не, отговор получавате накрая, след като сте инвестирали пари и време за завършване на курс и издаване на документи.

Единственото успокоение е, че ако сте изкарали Курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, той може да послужи по-нататък във времето, освен за подобно повторно кандидатстване, така и евентуално, ако работата Ви изисква да имате служебно оръжие. 

Стъпки за полуаване на разрешително за огнестрелно оръжие

Стъпка първа – Избор

Всичко започва с това да си отговорите на въпроса, за какви цели Ви е необходимо оръжието – за спорт или за самоотбрана.

За Спорт:

В България има няколко лицензирани стрелкови, спортни федерации и след избора Ви на спорт трябва да се насочите към клуб, в който да членувате, защото това е и изискването на закона, за да получите оръжие за спортни цели. Необходимо е клубът да е член на една от тези федерации.

За Самоотбрана:

Добре обмислете тази възможност. Носенете на огнестрелно оръжие за самоотбрана е голяма отговорност, а и изисква определени умения, надхвърлящи формалните изисквания на Закона.

Ако добре сте обмислили това си намерение, можете да преминете към втората стъпка.

Стъпка втора – Подготовка на документи

 1. Извадете си свидетелство за съдимост.
 2. Извадете си документ от психиатър или психодиспансер, като изрично информирате, че желаете този документ за получаване на оръжие.
 3. Занесете тези документи на мястото където сте избрали да изкарате курса. Това можете да направите и на Стрелбище Герена.
  Там ще са Ви необходими също така 1бр. снимка – тип паспортна цветна  и копие на лична карта.
  Такса в зависимост от мястото, което сте избрали.
 4. След като изкарате курса и вземете документ за това, трябва да Ви се върнат оригиналите на Свидетелство за съдимост и Бележката от психиатър или психодиспансер.
 5. Изваждане на бележка от следствената служба – от следствената служба искате издаване на документ, че не сте следствен.
   • Копие от диплома – Няма значение копие от каква диплома ще предоставите стига да е минимум основно.
   • Свидетелство за съдимост – да пише „Не осъждан“
   • Бележка от психиатър или психодиспансер – за оръжие.
   • Копие на лична карта.
   • Копие на документ, удостоверяващ успешното завършване на Курс за безопасно боравене с огнестрелни оръжия и боеприпаси.
   • Документ, удостоверяващ членството Ви в стрелкови клуб (за оръжие за спортни цели). Пристъпвате към подаване на документи в служба КОС по лична карта. Там трябва да носите следните документи:

  В служба КОС към РПУ по местожителство ще попълните заявление какво желаете и за какви цели. Не забравяайте да споменете и боеприпасите, които искате да притежавате освен оръжието.
  Ще заплатите такса и ще се наложи да изчакате един месец за отговор.

 6. Ако отговорът е положителен, трябва да вземете разрешителното от служба КОС и с него да отидете в магазин, където да закупите оръжие и боеприпаси. Ще Ви е необходима и метална каса за съхранение на оръжието.
 7. След закупуването, в срок от една седмица, трябва да предадете оръжието и 5 бр. боеприпаси за него в служба КОС, за да направят прострелка (която се бави около седмица) и да ви издадат документите, даващи Ви право на носене и употреба на огнестрелно оръжие. Имайте предвид приемното време на служба КОС.
 8. След вземането обратно на оръжието от служба КОС и всички документи, можете да се наречете горд собственик на Огнестрелно Оръжие и помнете – безопасността е на първо място!!!