Курс „Безопасно боравене с огнестрелни оръжия и боеприпаси“

Курсът е по изискванията на чл. 58 ал.1 т. 9 от Закон за Оръжията Боеприпасите Взривните Вещества и Пиротехническтие Изделия ( ЗОБВВПИ) за придобиване и носене на огнестрелно оръжие. Провежда се по програмата на Наредба № IЗ -575 от 2 март 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с…